κυκλοφ: Οκτώβριος 2021
isbn: 978-618-85435-6-0
σελίδες: 158
διαστάσεις: 22x15
τιμή: 12,00 ευρώ
Στο βιβλίο αυτό θα συναντήσει κανείς αγιολογικές και συναξαριακές πληροφορίες για τον άγιο Γεώργιο, όπως και αναλυτική παρουσίαση του μοτίβου της δρακοντοκτονίας.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια ιστορική περιγραφή και ερμηνεία των ρωμαϊκών διωγμών κατά των χριστιανών, με έμφαση στον Μεγάλο Διωγμό επί Διοκλητιανού.

Το δεύτερο μέρος, εκτός από το ορθόδοξο χριστιανικό συναξάρι του αγίου, περιέχει αναφορές στις ιστορικές πηγές και ερμηνείες σχετικά με τον βίο και το μαρτύριό του. Επίσης, περιέχονται ορισμοί της φύσης του βασανιστηρίου και εξήγηση της «υψηλής δύναμης» του αγίου Γεωργίου, μια σύντομη παρουσίαση της παγκόσμιας φήμης του, ένα σημείωμα για τη θέση του στη βυζαντινή αγιογραφία, αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία για τον πατριαρχικό ναό στο Φανάρι και ελληνικά εθνογραφικά στοιχεία για τον μεγαλομάρτυρα.

Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται το θέμα των δράκων και της δρακοντοκτονίας, για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά στην ελληνική βιβλιογραφία σε μια μονογραφία για τον άγιο Γεώργιο. Δίνονται ορισμοί για τους δράκοντες και παρουσιάζεται το μοτίβο της δρακοντοκτονίας μέσα από αναφορές στους αρχαίους/παραδοσιακούς πολιτισμούς και στη Βίβλο. Επιπλέον, στο μέρος αυτό δίνονται θρησκειολογικές, ανθρωπολογικές και ψυχολογικές ερμηνείες.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με δύο παραρτήματα, ένα για τη ζωή και το έργο του Συμεών Μεταφραστή και ένα δεύτερο για τον δρακοντοκτόνο ήρωα των ακριτικών τραγουδιών Βασίλειο Διγενή.


K.B.


Κατελής Βίγκλας
Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Θεολογική-λαογραφική μελέτη

άμεσα διαθέσιμο για αποστολή με έκπτωση 20% (τελική τιμή: 9,60)
Ο Κατελής Βίγκλας (Βόλος, 1969) είναι ιστορικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ΑΠΘ στη Συστηματική Θεολογία και διδάκτορας του ιδίου πανεπιστημίου. Είναι συνεργάτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο Μεγαλομάρτυς Γεώργιος και το Μοτίβο της Δρακοντοκτονίας (θεολογία-λαογραφία, 2021)